top of page

Boost Method

Titta på hur rangen såg ut för 30 år sedan och hur den ser ut idag. Vad har hänt?

Vi anser att golfrangen är den viktigaste plattformen för rekrytering av nya golfare och även utveckling av befintliga golfare, men hur tas den om hand?

 

Trenderna pekar också på att folk vill utöva golf på kortare tid, när det passar dem och gärna med hjälp av digitala tekniker. Det är inte alltid en full runda på 18 hål känns aktuellt för dagens golfare.

Vår Metod

Genom vår erfarenhet från branschen och mycket nära samarbete med många av våra kunder som gett oss inblick i över 200 ranger vill vi inspirera och motivera nya anläggningar att upptäcka rangen som den betydelsefulla plats för golfare den egentligen är. Samt vill vi visa dig hur rangen kan bli din viktigaste intäktskälla.

 

Vi har identifierat vilka hörnstenarna är för att skapa en framgångsrik golfrange

Under våra workshops tittar vi specifikt på just er range och era förutsättningar. Genom att med enkla medel börja fokusera på rangen som en intäktskälla och effektivisera processer kan vi identifiera möjliga förändringar utan att göra några stora investeringar.

 

Ett steg i taget leder rangens utveckling vidare och därför har vi förlagt workshops till 4-5 tillfällen och med uppföljningar däremellan. Vi utgår från vissa nyckeltal som vi får fram genom de kalkyler vi har skapat och det är så vi också sen följer upp utvecklingen.

 

Genom Boost Method hjälper vi dig att dubbla omsättningen på rangen inom endast 24 månader.

Karl-Martin Härström

Det var ingen självklarhet att vi skulle gå Boost Method för att utveckla vår driving range. Vi tyckte nog att den hade en bra omsättning som det var och att dubbla omsättningen såg vi inte som möjligt! Men vi valde ändå att delta och fick en sådan otrolig aha-upplevelse och kick av den första workshopen att vi bestämde där och då att The Bucket Pros måste komma till Kalmar GK och köra samma sak med hela personalen. Vilket vi sen gjorde och vilket fantastiskt dygn vi fick där vi jobbade tillsammans för HUR ser Drömversionen av Kalmar GK ut som ska ta anläggning 20 år in i framtiden.

Vi började med Boost Method i februari 2023 och redan under april månad så visar vi rekordsiffror på försäljningen på rangen, trots en kall vår och sen säsongsstart!

Karl-Martin Härström

Klubbchef

43%

Genomsnittlig ökning av omsättning år 1 med
RMS Pro

120%

Genomsnittlig ökning av omsättning år 1 med
RMS Pro + Boost Method

Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild
Boost Method gruppbild

KOMMANDE TILLFÄLLEN FÖR WORKSHOP #1

21-22 feb

The Bucket Pros HQ
Huskvarna

6-7 mars

The Bucket Pros HQ
Huskvarna

feb

Barcelo Montecastillo Golf Resort,
Cádiz

EVENT CALENDER

Boka kostnadsfritt ett digitalt strategisamtal eller delta i ett lönsamhetsseminarie genom att boka in dig på ett event i kalendern nedan.

bottom of page